FSC Belgesi Nedir ?


FSC Nedir?


1993 yılında kurulmuş olan Orman Yönetim Konseyi’nin dünya çapında bir organizasyonudur. Forest Orman ürünlerinin etiketlenmesi, orman yönetimi ile ilgili standartların belirlenmesi, belgelendirme gibi görevleri olan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş yeri Almanya’nın Bonn şehridir. Aynı zamanda kurumun merkezidir. Adını da Bonn kentinde uluslararası bir kuruluş olan Forest Stwardship Council’in baş harflerinden almıştır.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün ‘FAO’ raporlarına göre dünya ormanlarının yarısı tahrip edilmekte olup FSC buna tepki olarak kurulmuştur. Vizyonunu uluslararası ormanlarla ilgili karar mekanizması işletmelere ve tüketicilere yön vermek olarak belirlemiştir.

FSC Belgesi Ne Demektir?


Global orman ve ormancılık çalışmalarına yön veren FSC Orman Yönetim Konseyi , dünya ormanlarının yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız yapı bir organizasyondur. 2008 yılından beridir süregelen orman yönetimi sistemi yaygınlaştırılmakta ve yaygınlaştırılma çalışmaları devam ettirilmektedir. Dünya’ nın bir çok ülkesinde milyonlarca hektardan fazla orman alanı FSC Orman Yönetimi standartlarına uygunluğu ile belgelendirilmiştir. Halen belgelendirme çalışmaları artarak devam etmektedir.

Orman Ürünleri üzerinde bulunan FSC etiketleri ile tüketicinin kereste, ahşap, kağıt ürünü v.b.ürünleri alırken tercih yapmasını kolaylaştıran, ürüne güven ve kalite katan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Hem üreticiler hemde tüketiciler bu durumdan oldukça memnun olmaktadır.

Fsc standardının orman ürünleri ile üretim yapan bir firmalarda bu standardın uygulandığının göstermek ve bu standarda göre denetim yapılması sonucu verildiğini gösterir.

 • Fsc direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz.Standartlar oluşturup firmalara yetkiler verip bu sistemin uygulanmasını denetler.
 • Fsc belge verilen firmaları web sitesi üzerinden yayınlar.

 Kimler FSC CoC Belgelendirmesine İhtiyaç Duyar?


FSC sertifikalı ürünlerin yapılması, değiştirilmesi, ticareti, etiketlenmesi veya paketlenmesi faaliyetlerinden herhangi biri yapılan ürünlerin FSC tescili alabilmesi için CoC belgesi almaya ihtiyacı vardır. Yukarıda da bahsedilen sorumlu üretim ve tüketim bağlantısı doğrultusunda gün geçtikçe FSC belgeli ürün sayısı artmaktadır. Bugün Avrupa’da son ürünlerinde ağaç ürünleri kullanan işletmelerin %65’i, matbaa ve kâğıtçılık işletmelerinin ise %95’i FSC CoC belgesine sahiptir. Ülkemizde de gün geçtikçe artan FSC belgeli işletme sayısına bakılırsa aynı sorumluluğun Türkiye‘ye de yayıldığı söylenebilir. Özellikle kurumsal işletmeler kağıt ihtiyaçlarını artık FSC belgeli üreticilerden sağlama yolunu tercih etmektedirler.

Ormanlar, ekolojik konumu nedeni ile, en değerli varlıklar arasında sayılmaktadır. Ormanların  sürdürülebilirliği konusundaki en ciddi çalışma FSC (Forest Stewardship* Council –  Orman Orman  Koruma* Konseyi) tarafından yapılmış ve ormandan başlayarak, her kademedeki orman ürünlerinde (kağıt hamuru-kağıt , defter, bloknot, kitap  ,sunta,   suntalam, kontrplak, rabıta, laminant, ağaç kaplama ürünleri, kereste, mobilya  vb.) sürdürülebilirliğin gereklerinin yerine  getirilmiş olduğunu gösteren bir belgelendirme sistemi getirilmiştir.FSC etiketi ,tüketiciye sosyal ve çevresel olarak ,sorumlu satın alma  tercihi sağlayan ,sorumlu üretim ve tüketim arasındaki bağlantıyı sağlar.

Belgelendirme gereğinin tüm ülkeler tarafından çok ciddiye alınmış olduğuna ve çok kısa sürede, Ülkemiz dahil,  zorunlu hale gelebileceğine, bu vesile ile işaret etmek isteriz. Bugün Avrupa’da ağaç ürünleri kullanan işletmecilerin % 95 ‘i FSC COC belgesine sahiptir. Ülkemizde de gün geçtikçe artan FSC belgeli işletme sayısına bakılırsa aynı sorumluluğu n Türkiye’ye de yayıldığı söylenebilir.

FSC Standardının Kuruluşunuz Açısından Faydaları


 1. Kuruluşunuza ekstra güvenilirlik kazandırır
 2. Çevresel korumanın ön plana çıkmasını sağlar
 3. Kuruluşunuzun toplumsal katılıma yönelmesine yardımcı olur
 4. Kuruluşunuza itibar kazandırarak onun farklı pazarlara açılmasını sağlar
 5. Ekonomik anlamda daha fazla kazanç imkanı oluşturur
 6. Kuruluşunuza rekabet açısından avantaj kazandırır
 7. Kuruluş standartlarının yükselmesini sağlar
 8. İklim değişikliğine karşı etkin mücadele imkanı tanır
 9. Müşterilerle daha kaliteli ve etkin bir şekilde bağlantı kurmayı sağlar
 10. Yasal uyumluluk ve uygunluk açısından kuruluşunuza yardımcı olur

FSC Orman Yönetim Sisteminin Belgelendirme Süreci


FSC sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun FSC gereklerine uygun olup olmadığının üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra aşağıdaki adımlara istinaden belgelendirmesi yapılarak sertifikası basılır.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • FSC Denetimi
 • FSC Belgelendirmesi

FSC-CoC KURMA AŞAMALARI

1.Mevcut Durumun Tespiti

Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

2.Kritik Kontrol Noktalarını Belirlemek

CoC yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun ilk yapması gereken bütün kritik kontrol noktaların öncelikle tespit etmektir. KKO, belgeli ürünlerle belgeli olmayan ürünlerin birbirine karışma risklerinin olduğu noktalardır. Bütün bu noktalar kontrol altına alınarak karışımın olmayacağı garanti edilmelidir. KKO genellikle aşağıdaki hususlarda oluşabilir:
• Ham madde satın alımında
• Mal kabul (girdi alım kısmı)
• Üretim kontrolü
• Bitmiş nihai ürün stoklarında
• Satış kısmında
Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

3.FSC Sisteminin Planlanması, Dokümantasyonun Oluşturulması

Bu sistemin faaliyetlerini organize edecek bir Temsilsinin atanması ve FSC gerekliliklerine göre yapılacak işlemlerin adımlarının belirlenmesi yapılır. Gerekli dokümantasyonun hazırlanması sağlanır.
Dokümantasyon
Dokümantasyon CoC sisteminin en temel parçalarından biridir.
• Satın alma, taşıma, depolama, fiş, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması. Firmanın geriye dönük min. 1 yıllık bir çalışma yaparak satın aldığı ve üretiminde kullandığı tüm orman ve türevi ürünlerinin kayıtlarına ulaşması ve saklaması.
Tanımlanmış tüm kritik kontrol süreçlerinin uygulamasını tarif eden dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.
Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda ve sayıda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir.

4.Eğitim

FSC sistemi öncelikle FSC’li ürünlerle çalışacak kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için sorumlu ve yetkilendirilmiş bir yönetim temsilcisinin tanımlanmış olması gerekmektedir.
Bütün çalışanların CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm eğitimleri almış olmaları gerekir.
Mevcut eğitim ve personel bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı kayıtları oluşturulmalı, ilgili operasyonlarda kalifiye elemanlarını çalıştığı personel kayıtlar ve verilen eğitimlerle gösterilebilmeli ve ilave eğitim ihtiyacı belli bir periyot dahilinde tespit edilmeli.

5.FSC Ürün Tanımlama

Belgeli ve belgeli olmayan ürünlerin birbirlerine karışmasını önlemenin en kolay yollarında biri ürünün net olarak kimliğinin tespit edilmesi ve tanımlanmasıdır.
Belgeli ormandan/kaynaktan gelen ürünlerin net olarak tanımlanmalı ve bununlar ilgili metodu gösteren ve kontrol eden bir prosedür oluşturarak.
Belgeli bir kaynaktan gelen bitmiş veya halen üretilmekte olan ürünleri izlemek için özel bir izleme/kodlama sistemi oluşturarak.
Üretim akışı esnasından belgeli olan veya olmayan ürünler üretim bandın fiziksel bir yola veya zamanında ayrıştırarak.

6.Raporlamalar

Üst yönetim ve diğer yöneticiler FSC gerekliliklerine uygun raporlamaları sağlar ve üçüncü taraf denetçiler için bu raporlamaları hazır tutar.

7.Belgelendirme Süreci

Yapılan hazırlıklara istinaden belgelendirme sürecine girilmiş ve belgelendirme için kuruluşunuz hazır olunmuş duruma gelmektedir. Belgelendirme denetimi sonrası en kısa sürede belgeniz sizlere ulaştırılacaktır.

 Fsc Belgesi Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri