EN 3834-2:2006

EN 3834-2:2006 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi


EN 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Nedir ?


EN  3834-2:2006 standardı belgesi , kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO Tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.Kaynak gerekliliklerinin yerine getirilmesi birincil istektir.

EN 3834-2:2006 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynak işlemlerinin kalitesini organize etmek ve yönetmek isteyen işletmelerde tek başına yeterli olabilir. Ancak bu standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının yerini alan bir standart değildir. Genel olarak ISO 9001 standardı ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Aslında, özel bir işlem olarak kaynak yapmak, doğrudan kontrol edilemeyen, ancak üretim sırasında belli koşullara uyulması gereken ürünlerin kalitesi ile ilgilidir. Bu amaçla, üretimden önce, üretim sırasında ve sonrasında özel kontroller yapılması gerekmektedir.

ISO 3834-2:2018 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, teknik komite tarafından, metal kaynak alanında ihtiyaçların birleştirilmesi ile hazırlanmıştır. Bu standart, metalik malzemelerin füzyon kaynağı için kalite gereklilikleri başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır:

 1. Uygun kalite gereksinimleri seviyesinin seçimi için kriterler
 2. Kapsamlı kalite gereksinimleri
 3. Standart kalite gereksinimleri
 4. Temel kalite gereksinimleri
 5. ISO 3834-2:2006, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 kalite şartlarına uygunluk iddiasına uymak için gereken belgeler

EN 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Kaynaklı imalat yapan işletmelerin, bağımsız ve tarafsız üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu tarafından EN 3834-2:2006 standardına uygun şekilde değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ile, işletmeler sayısız faydalar elde etmektedir. İşletmeler bu standardı uygulamakla müşterilere, istenilen kalitede ürünler sunulması için daha fazla güvence vermiş olmaktadır. Çünkü esas olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kaynaklı üretime yönelik gerekliliklerini tam olarak karşılamış olmaktadır.

İşletmede hatalı faaliyetler önlenmekte, iş tekrarlarının önüne geçilmekte ve onarım ve tamir gerektiren durumlar azalmaktadır. Bu şekilde bütün faaliyetler belirlenen süreler içinde tamamlanmış olmaktadır. Dolayısıyla kaynak çalışmaları işletmede daha verimli koordine edilmiş olmakta ve işletme maliyetleri düşmektedir. Farklı özelliklerde farklı işlere daha kolay teklif verilebilmektedir. Bu durumda işletmenin iç ve dış piyasalarda saygınlığı artmakta ve rakipleri ile mücadelede bir adım önde olmaktadır.

 Türk Standartları Enstitüsü tarafından söz konusu standartlar dizisi şu başlıklarla yayınlanmıştır


 • TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
 • TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 3: Standard kalite şartları
 • TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 4: Temel kalite şartları
 • TS EN ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

Sonuç Olarak


EN 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, farklı durumlar için uygulanabilir önlemleri açıklamaktadır. Genel olarak bu standardın uygulandığı durumlar şunlardır:

 1. Sözleşmeye bağlı durumlarda, kaynak kalitesi gerekliliklerinin belirlenmesi amacı ile
 2. Üretici firmalar tarafından, kaynak kalitesi gerekliliklerinin kurulması ve bakım çalışmaları için
 3. Üretim kriterlerini veya uygulama standartlarını hazırlayan komiteler tarafından, kaynak kalitesi koşullarının belirlenmesi sırasında
 4. Kaynak kalitesi performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından, üçüncü şahıslar, müşteriler veya üretici firmalar için

Bu sistemin kapsamlı bir şekilde uygulanması için şu standartlara da uyulması gerekmektedir


 • TS EN 15085 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı
 • TS EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu – Görevler ve sorumluluklar
 • TS EN ISO 9606 Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı
 • TS EN ISO 14732 Kaynak personeli – Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi - Sertifika Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri