EN 1090-2 Nedir ?


EN 1090-2 Nedir ?


Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur. Bu standart yapılan süreçlerin gerekli standartta doğrultusunda yapılıp bunların dokümante edilmesinin kontrolünü sağlamaktadır.

Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyon’unun yayınlanması ile birlikte yapı malzemelerinde CE markası da gündeme gelmiş oldu. EN 1090 ise çelik yapı malzemelerinin CE belgelendirmesi için gerekli harmonize standarttır. Çelik yapı malzemeleri için Regülasyon’un ve EN 1090 standardının kullanılması 1 Temmuz 2014 tarihinden beri yasal zorunluluktur.

Yapı Malzemeleri Regülasyon’unun amacı, yapıların güvenlik performanslarını istenen seviyede tutmaktır. Bu minimum performansı sağlayabilmek için de altı temel prensipten yola çıkılmıştır.

 • Mekanik dayanım ve stabilite (ITT / Başlangıç Tip Testi)
 • Yangın durumunda emniyet (yangın testi)
 • Hijyen, sağlık ve çevre (tasarım)
 • Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik (kullanım talimatları ve risk değerlendirmesi)
 • Gürültüye karşı koruma (risk değerlendirmesi)
 • Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası (çevresel performans)
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı (çevresel performans)

EN 1090 Belgesinin Gerekleri


EN 1090 Belgesine sahip olmak için firmanın genel olarak sistemsel ve uygulama faaliyetlerini güvence altına alması gerekmektedir. Bu nedenle EN 1090-1 Yapısal Bileşenlerin Uygunluk Değerlendirmesi standardına göre Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FUK Sistemi) oluşturulmalıdır. Bu sistemin üzerine ilaveten EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Sistemi kurulmalı ve ayrıca EN 1090-1 veya EN 1090-2 standardının gerekleri entegre edilmelidir. Özetlemek gerekirse genel olarak aşağıda tanımlı şartların yerine getirmesi gerekmektedir;

 • Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin oluşturulması (FUK)
 • EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Sisteminin kurulması ve EN ISO 3834 Belgesi
 • Kaynak sürecini yönetecek yetkin bir Kaynak Koordinatörüne sahip olmak
 • Kaynak işlemini gerçekleştirecek personelin eğitimi ve sertifikalandırılması
 • Tasarım Hesaplarının yapılmış olması (Statik Yükler, Rüzgar Yükü vb.)
 • Tasarım hesaplarına göre uygun malzeme seçiminin yapılması
 • Kaynak yöntemlerinin belirlenmiş olması
 • Tahribatlı ve/veya tahribatsız muayeneler gibi kalite kontrollerin yapılması

Yukarıda bahsedilen gerekler sistemin ve belgelendirmenin temel gerekleri olup bu gerekleri yönetecek bir sistemin firmada kurulmuş ve yürütülüyor olması gerekmektedir.

EN 1090-2 Belgesi Neden Önemli ?


EN 1090 standartlar dizisi, harmonize edilmiş bir Avrupa standardıdır ve 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında yapısal bileşenler için zorunlu olan CE işaretinin temelini oluşturmaktadır. EN 1090 standartlar dizisi, çelik ve alüminyumdan üretilen yapı bileşenlerinin tasarımı ve üretimi için uygulanmaktadır.

Bu standartların ana amacı, yapıların güvenlik performanslarının istenen düzeyde olmasını sağlamaktır. Bu standartlar dizisi çelik yapılar ve alüminyum konstrüksiyon uygulamalarını kapsamaktadır ve esas olarak üç bölüme ayrılmıştır:

 • Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirmeleri,
 • Çelik yapılar için teknik gerekler
 • Alüminyum yapılar için teknik gerekler.

 

Daha ayrıntılı bilgi ve destek almak için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri