BRC Food

BRC (British Retail Consortium / İngiliz Gıda Standartı)


BRC Belgesi Nedir ?


BRC (British Retail Consortium) İngiltere’de perakende ticaret yapan ve üyeleri büfelerden büyük mağazalara kadar çeşitli büyüklükteki kuruluştan oluşan ticari bir örgüttür. Yurt dışından büyük miktarda ürün ve girdi tedarik eden İngiltere’de önceleri ürün güvenliğini sağlamak için üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler tesislerde denetim yaparak yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Bu denetimlerin birbirinden kopuk olması ve bir üreticinin veya tedarikçinin biden fazla denetim geçirmek zorunda kalması İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu (BRC)’nu bir standart oluşturmaya itmiştir. İlk olarak 1998 yılında denetim standardı olarak yayınlanan BRC standardı, birçok aşamadan geçip geliştirilerek 2003 yılında GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standart olarak kabul edildi.

BRC Gıda Güvenliği Standartları


 • BRC Food– Gıda
 • BRC/IoP– Ambalaj
 • BRC CPS – Tüketici Ürünleri
 • BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
 • BRC Non GM – Non – GMO Ürünler

Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlamasal olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani standardını uyguladığınızda HACCP sisteminin gereklerini  de uygulamış olursunuz.

BRC standardı 5 farklı başlık altında oluşturulmuştur


Müşteri Ürünleri: Perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için hazırlanan bu standart genel olarak uygulanan ve ürüne göre değişiklik gösteren bazı bölümlerden oluşur.

IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri: Perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlanan bu standart gıda ürünleri için ambalaj üreten firmaların denetlenmesi için bir temel oluşturur.

Gıda Standardı: HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Personel gibi bölümlerden oluşan BRC – Gıda Standardı gıda ürünü üreten işletmelerde azami hijyen sağlamayı amaçlar. Uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile gıda ürünlerini 6 farklı başlık altında toplamıştır.

1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

Depolama ve dağıtım standardı: Herhangi bir ürünün depolanması ve dağıtımını yapan kuruluşlar için hazırlanmıştır. Standardın depolama, dağıtım, toptancılık gibi dallarda farklı faaliyet gösteren kuruluşlar için değişik oluşumları vardır. Yapılan faaliyetler ise, depodaki ürünün incelenmesi ve sınıflandırılması, sözleşmeli ambalajlama, yeniden paketleme, kalite kontrol ile sözleşmeli soğutma, dondurma ve çözündürme gibi gruplara ayrılmıştır.

BRC/FDF: Non – GM Gıda: Genetik özelliği korunmuş ürünler için kabul edilebilir bir güvenilirlik oluşturmayı hedefleyen standart tüketicinin genetik özellikleri ile oynanamamış ürün ve türevlerine olan talebin karşılanması amacıyla oluşturulmuştur.

Standardın Temelinde Aşağıdaki Konular Yer Alır


 • Yönetim taahhüdünün önemi
 • HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kalite yönetim sistemleri
 • İyi üretim uygulamalarının tetkik edilmesi
 • En fazla ürün geri çekme ve geri çağırmaya neden olan, örneğin etiket ve ambalajlama gibi alanların tetkik edilmesi
 • Gıdada tağşişe ve hileye maruz kalma risklerini azaltmak için sistemler geliştirmek
 • Tetkik prosesinde tutarlı yaklaşımı sağlamak

BRC Gıda Güvenliği Global Standardının ve sertifikasyonun faydaları


 • Üreticiler ve alıcılar arasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda güveni iyileştirmek
 • Ürün güvenliğini arttırmak ve daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
 • Ürün için, hijyen, kalite ve tüketici sağlık risklerini tanımlamayı ve kontrol altına almayı amaçlayan güvenli ve etkin bir proses akışı sunabilmek ve etkili önleyici faaliyetleri belirleyebilmek
 • İngiliz gıda pazarına rahatlıkla ulaşabilmek
 • BRC Directory üzerinde kuruluşların yayınlanarak küresel ticarette tanınırlıklarını arttırabilmek

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

BRC (British Retail Consortium / İngiliz Gıda Standartı) - Sertifika Başvuru Formu

Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri