Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü


Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir.

Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır ?


Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Aydınlatma düzeyinin önemini açıklayacak olursak;
Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.
Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir.
Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini de doğrudan etkiler.

Aydınlatma Ölçümü Neden Önemlidir ?


“İş kazalarının oluşma nedenleri arasında yer alan güvensiz şartların başında yetersiz aydınlatma gelir. “
Aydınlatma tasarımlarında dikkat edilmesi gereken temel ölçütler; aydınlığın niceliği, aydınlığın niteliği, ışıklılık ve yüzey özellikleridir. Aydınlığın niceliği, aydınlık düzeyi ile ilgili bir kavramdır. Aydınlığın niteliği ise aydınlık düzeyi dağılımı, ışığın doğrultusu aydınlıkta oluşan gölgeler ve ışığın rengi ile ilgilidir ve aydınlatma ölçümleri ile ölçülür. Aydınlatma yapılacak alanın ne olduğu, nasıl bir aydınlatmanın uygulanacağı, nesnenin veya çevrenin fiziksel özellikleri, renkleri, dokuları, hareketli veya hareketsiz oluşları, mekanın iç veya dış yüzeyi, mimarisi, küçüklüğü veya büyüklüğü aydınlatmanın niceliğini, dolayısıyla niteliğini de belirler. Aydınlatma tekniği, işte bütün bu değişkenleri dikkate alarak, aydınlatmanın nasıl yapılması gerektiğini belirleyen tekniktir. Aydınlatma tekniği böylece, bir yandan görsel algılamanın en iyi koşullarda gerçekleşmesini sağlarken, öte yandan, bunun, ilk yapım giderleri ve kullanma harcamaları bakımından en ekonomik bir çözümle elde edilmesini, insan doğasına uygunluğunu ve sonucun estetik değerler ve mimariye uyum bakımından da doyurucu olmasını sağlar. Aydınlatma kalitesini bilimsel ölçülebilir yöntem ve kabul görmüş standartla aydınlatma ölçümü yapmak gerekir.

İyi Bir Aydınlatmanın Yararları

  1. Gözün görme yeteneği artar
  2. Göz sağlığı korunur
  3. Kazalar azalır
  4. Yapılan isin verimi yükselir
  5. Ticarette is hacmi büyür
  6. Ekonomik potansiyel artar
  7. Güvenlik sağlanır
  8. Estetik ve konfor gereksinimine yanıt verilir.

Aydınlatma Verileri


Döküm sanayi

·Çekirdek ve kalıp yapımı / 300 – 700 lüks

·Mulajların dökümü ve ayrılması / 200 – 400 lüks

·Yoklama –kontrol / 500 – 2000 lüks

Kağıt sanayi

•Öğütme, yoğurma, silindirleme / 150 – 300 lüks

•Kağıt makinesi (ıslak yan) / 300 – 600 lüks

•Kağıt makinesi (kuru yan), kontrol / 800 lüks

Konfeksiyon (hazır giysi) sanayi

•Kumaşların yoklanması ve kontrolü / 1500 – 3000 lüks

•Biçme ve ütü / 500 – 2000 lüks

•Dikiş ve garnitür / 750 – 3000 lüks

Konserve sanayi

•Firelerin ayrılması / 200 – 400 lüks

•Temizleme, yıkama / 200 – 400 lüks

•Renk ayırması (kesme mahalli) / 1000 – 2000 lüks

•Kesme ve katı kısımların ayrılması  / 300 – 600 lüks

•Kurutma / 300 – 600 lüks

•Dolu kutuların yoklanması (örnek alma) / 1000 – 2000 lüks

•Kutular üzerinde çalışma, Yoklama – kontrol / 1000 – 2000 lüks

Tekstil sanayi (dokumacılık)

•Balyaların açılması, karıştırma, ayırma / 100 – 200 lüks

•Yoklama – kontrol / 400 – 800 lüks

•Tarama, germe, çirişleme, bükme, bobinleme / 200 – 400 lüks

•İplik haline sokma, beyaz    200 – 400 lüks

Renkli / 400 – 800 lüks

Dokuma

Beyaz / 400 – 800 lüks

Renkli / 750 – 1500 lüks

Aydınlatma 3 Şekilde Yapılabilir


1)Doğal ışıkla

2)Yapay ışıkla

3)Doğal + yapay ışıkla

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır ?


“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Aydınlatma Ölçümü - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri