Atıksu Analizleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine tabi olan işletmeler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ve atık suyunda tehlikeli madde bulunduran sektörler de Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre evsel/endüstriyel atık su analizlerini laboratuvarlarda yaptırmak zorundadır.

Atık Su Analizi İle İlgili Mevzuat:

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Müşteri Hizmetleri