Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri


Atık Yağ Nedir ?


Atık yağ, kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleri olarak tanımlanmaktadır.

“Atık yağ analizi, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yaptırılmaktadır. “

Atık Yağ Analizi Kategorileri


1. Kategori Atık Yağ: Öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımı sağlanmalıdır. Bu kategorideki yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 21. maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

2. Kategori Atık Yağ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun olan atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri sınır değerleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

3. Kategori Atık Yağ: Yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan, rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma çevre lisansına sahip tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

“Üç kategoriden en temizi birinci kategoridir, en kirlisi ise üçüncü kategoridir.”
Atık yağ analizi sonucunda, bigrinci kategori çıkan atık yağlar değerli sayılır ve çeşitli tesislerde değerlendirilebilir.

Hangi Kuruluşların Raporları Geçerlidir ?


Atık yağ analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir.

Atık Yağların Kullanım Alanları


Kapsamda yer alan yağlar Yönetmelikle 3 kategoriye ayrılmıştır.

I. Kategori Atık Yağlar : Ürün ve enerji geri kazanımı yapılabilir.
II. Kategori Atık Yağlar: Enerji geri kazanımı yapılabilir. Klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel yağların ürün geri kazanımı da yapılabilir.
III. Kategori Atık Yağlar: Tehlikeli atık yakma tesislerinde bertaraf edilmelidir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Atık Yağ Analizleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri