Atık Çamur Analizleri

Evsel ve kentsel arıtma sularının arıtımı sonucu oluşan artıma çamurlarının, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması, yine üretim yapan fabrikalardan kaynaklanan atık ve arıtma çamurlarının geri dönüşüm veya bertarafı için yayınlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılması ve bu analizler için numune alımı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitimlerine katılmış ve sertifika almış yetkili Numune Alma ve Saha Ölçüm Personelleri ile gerçekleştirilir.

Müşteri Hizmetleri