Atık Analizleri

Atık analizi, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre mevzuatında yer almaktadır. İşletmelerde atık oluşuyorsa, oluşan atıklar belirli bir plan doğrultusunda işletmeciler tarafından uzaklaştırılmak zorundadır. Bu planlama aşamasında, yaptırılması gereken işlemlerden biri de atık analizidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Ek-3 analizleri yaptırılmaktadır. Yönetmeliğin, Ek-4 atık listesinin atık kodunda yıldız işareti bulunan, açıklama sütununda; A harfi ile işaretli olan atıklar tehlikeli, M harfi ile olanlar ise muhtemel tehlikeli atık, yıldız işareti bulunmayanlar ise tehlikesiz atık olarak değerlendirilir. A işareti olanlar için analiz gerekli değildir, M işareti olanlar için EK-3/B atık analizi yaptırılmalıdır, işaret bulunmayanlara ise bu yönetmelik kapsamında analiz yaptırılması gerekli değildir. Bu analiz, en geç 5 yılda bir yenilenmek zorundadır.

Müşteri Hizmetleri